COVID-19


Zasady obsługi interesantów:

- Do kancelarii będą wpuszczane wyłącznie osoby z założoną maseczką ochronną lub przyłbicą lub w inny sposób zasłaniające usta i nos.

- W kancelarii może przebywać tylko 1 osoba.

- Po wejściu do kancelarii należy zdezynfekować dłonie.

- Zalecamy kontakt telefoniczny lub listowny.

Działania zapobiegawcze:

W ramach działań zapobiegawczych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 12 marca 2020 r. o nr A.011-9/20 Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Norbert Węgrzyn informuje, iż:

- Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Komornika.

- Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Komornika.

- W sprawach niecierpiących zwłoki przyjęcie stronbędzie możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

- Kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest pod nr tel. 15 300 01 75 lub mailowo pod adresem: stalowa.wola.wegrzyn@komornik.pl

- Wpłat można dokonywac na rachunek bankowy kancelarii: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 29 1600 1462 1885 8354 9000 0004

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020, RODO COVID-19