DłużnikInformacje dla dłużnika:


Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i
wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Wpłat na poczet należności można dokonywać na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS 29 1600 1462 1885 8354 9000 0004

W tytule przelewu należy podać sygnaturę KM akt egzekucyjnych oraz nazwisko i imię dłużnika.
Wpłat gotówkowych w kasie można dokonywać w godzinach pracy kancelarii.


Do pobrania:


Wniosek ogólny
Druk wykazu majątku
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020, RODO COVID-19