Licytacje


Terminy Licytacji:


Licytacje Nieruchomości:


Aktualne brak.

Licytacje Ruchomości:


Aktualne brak.


Aktualne licytacje można znaleźć na stronie:

https://licytacje.komornik.pl


Terminem złożenia wadium jest dzień uznania rachunku komornika,
a nie dzień złożenia dyspozycji.

Licytacje mogą się nie odbyć bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020, RODO COVID-19